v~

Variety store : 雜貨店
Veblen effect : 韋伯連效果
Vending machines : 自動販賣機
Vendor : 賣方
Vest pocket supermarket : 迷你超級市場
Vocational Advertising : 職業廣告
3 筆 / 共 7